Tehnologije za virtualizacijo podatkov

Danes so na voljo nove tehnologije, ki omogočajo implementacijo več vidikov virtualizacije podatkov in poročanje v realnem času iz različnih virov. Na voljo so strežniki za virtualizacijo, ki so dovolj zreli, zmogljivi, prilagodljivi, zanesljivi in varni za potrebe sodobnih uporabnikov poslovnega obveščanja. Nudijo pravo mero funkcionalnosti, hitre odzivne čase, omogočajo dostop do heterogenih virov podatkov, hitro integracijo podatkov, nekateri pa dodatno še sprotno profiliranje ali čiščenje teh.

Maja Ferle / MonitorPro

Večina rešitev za virtualizacijo podatkov ima že vgrajeno optimizacijo poizvedb, kar je zelo pomembno, kadar so podatki v tehnološko različnih podatkovnih virih, saj s tem omogočajo distribuirano izvajanje zahtevnejših poizvedb in dostavijo rezultate v neki vmesni prostor za hranjenje, ki je lahko kar pomnilnik računalnika. S tovrstnimi rešitvami in namenskimi napravami je mogoče izvesti integracijo podatkov v trenutnem času, morda celo integracijo več podatkovnih skladišč v eno večje navidezno podatkovno skladišče za enotno poročanje in ne nazadnje povezavo s podatkovnimi viri iz oblaka.

 

Ponudniki tehnologij za virtualizacijo podatkov trdijo, da je največji izziv sodobnega časa ponuditi uporabnikom rešitve, ki so dovolj okretne, da sledijo hitrosti spreminjanja poslovanja. Če to ne bo mogoče, bodo rešitve v smislu poslovnega obveščanja počasi odmrle, saj bodo le ohromile poslovanje, namesto da bi mu služile.

 Z verigo sreče do novih uspehov

Družba Unistar PRO letos praznuje 25. obletnico. Direktor Miran Boštic ve, da upravlja z znanjem in sposobnostmi več kot sto strokovnjakov, zato bo podjetje usmeril na zahtevnejša zahodna in severna tržišča.

Preberi celoten intervju.