Projektno delo

Projektno delo ima kar nekaj značilnosti, ki jih sicer ne najdemo pri drugih oblikah. Prva izhaja že iz same definicije pojma projekt, in sicer, da je po svoji naravi enkraten, neponovljiv. Projektna ekipa se torej sestavi, opravi svoje delo in se potem razpusti, ne da bi za seboj pustila kakšno drugo sled poleg rezultatov projekta. Projektni pristop ima pomembno značilnost, ki navadne ekipe ločuje od pravih timov. Navadne ekipe so skupine posameznikov, ki so zgolj združeni okrog neke naloge. Pravi timi pa to nadgradijo s tem, da vsi člani prevzamejo skupne cilje, ki jim podredijo svoje lastne, in tako dosežejo pomembne sinergijske učinke. Za time zato velikokrat pravimo, da so več kot le vsota posameznikov.

Davor Hvala / MonitorPro

Vodenje projektov je veščina, obrt, če hočete, ki se je je treba naučiti. Napačno je zelo razširjeno mnenje, da je dovolj, če gre nekdo na nekajdnevni tečaj iz vodenja projektov, kjer se nauči pripravljati gantograme, nato pa lahko že kar postane projektni vodja.

 

Tako stanje pa ne nastane kar samo od sebe, pač pa se je treba zanj potruditi. Pravilno je treba izbrati člane tima, saj je pomembno, kako bodo njihove individualne značajske lastnosti združljive z ostalimi. Projektni timi so običajno nehierarhične strukture, ki sicer imajo svojega vodjo, vendar je ta velikokrat izbran na demokratičen način ali pa se v času trajanja projekta na tem mestu menjujejo različni ljudje. V nobenem primeru vodja projektnega tima ne sme biti avtoritarna oseba, pač pa nekdo z avtoriteto.

 Z verigo sreče do novih uspehov

Družba Unistar PRO letos praznuje 25. obletnico. Direktor Miran Boštic ve, da upravlja z znanjem in sposobnostmi več kot sto strokovnjakov, zato bo podjetje usmeril na zahtevnejša zahodna in severna tržišča.

Preberi celoten intervju.