Projektni timi

Dinamika projektnih timov je precej drugačna od tiste znotraj funkcionalnih enot. Ker je struktura bolj ploska in demokratična, lahko vse skupaj deluje le v primeru, da so vsi člani pripravljeni na sodelovanje z drugimi, da so odprti, se zavedajo skupnega cilja in da so pripravljeni vložiti veliko truda, znanja in energije. Samostojnost posameznikov, hkrati pa so nesebična medsebojna pomoč in podpora zelo pomembne za uspešno delo.

Davor Hvala / MonitorPro

Taka dinamika ne nastane kar tako, ampak se je je treba naučiti. Ljudje, ki večinoma delajo znotraj funkcijskih struktur, imajo velikokrat znatne težave s prehodom na tak način dela. Bodisi so premalo samostojni in potrebujejo neprestano vodenje, bodisi so preveč samostojni in niso pripravljeni deliti odgovornosti za uspeh z ostalimi, bodisi gre za kakšno stopnjo vmes. V vsakem primeru velja, da se je treba projektnega dela privaditi in naučiti, kar lahko dosežemo z usposabljanjem, neprestanim ozaveščanjem in predvsem z delovanjem v primerno delujočih timih. Dobro je, če sestavljamo projektne ekipe, ki so mešanica bolj in manj izkušenih ljudi, saj se s tem zagotovi prenašanje izkušenj in znanja na druge ter širi zavedanje o pomembnosti in značilnostih projektnega dela.

 Z verigo sreče do novih uspehov

Družba Unistar PRO letos praznuje 25. obletnico. Direktor Miran Boštic ve, da upravlja z znanjem in sposobnostmi več kot sto strokovnjakov, zato bo podjetje usmeril na zahtevnejša zahodna in severna tržišča.

Preberi celoten intervju.