Silosi v IT-ju

Glavna organizacijske značilnost IT-oddelkov nekoč je bila razdeljenost na t. i. »silose«. IT-okolje je bilo razdeljeno na funkcionalne celote, kot so na primer strežniki, mrežna oprema, sistemski programi in aplikacije. Te funkcionalne celote so bile upravljane ločeno, okrog njih pa so se oblikovali specializirani oddelki z zelo specifičnimi znanji.

Davor Hvala / MonitorPro

Taki »silosi« so med seboj sodelovali le toliko, kot je bilo potrebno, da je informacijska podpora delovala, veliko večje težave pa so se pojavljale, kadar je bilo treba združiti moči za uvajanje novosti in sprememb. Dodaten zaplet je bil tudi v tem, da uporabnikov, ki v končni fazi tudi plačujejo informacijske storitve, silosi niti ne zanimajo niti jih dobro ne razumejo. Komunikacija med njimi in IT-oddelki je bila zato veliko bolj kompleksna, kot bi bilo to potrebno in sprejemljivo za optimalno delovanje.

 

Druga taka značilnost je bila zelo stroga in toga organiziranost. Znotraj njih je bilo veliko pododdelkov in ravni, vladala je stroga hierarhija. Vsaka raven je imela svojega šefa, ki se je večinoma trudil povečevati pomembnost svojega položaja, in tudi zato je bila komunikacija z drugimi otežena ali celo popolnoma prekinjena. Zaposleni so bili prevečkrat obravnavani kot delavci ob tekočem traku, samoiniciativnost in aktivno vključevanje v izboljševanje delovanja nista bila prav zaželena.

 Z verigo sreče do novih uspehov

Družba Unistar PRO letos praznuje 25. obletnico. Direktor Miran Boštic ve, da upravlja z znanjem in sposobnostmi več kot sto strokovnjakov, zato bo podjetje usmeril na zahtevnejša zahodna in severna tržišča.

Preberi celoten intervju.