Procesno naravnana organizacija

Uvedba BPM na dolgi rok omogoča spremembo funkcionalno naravnane (silosne) organizacije v procesno naravnano organizacijo, za katero je značilno, da jo opredeljujejo tako imenovani procesi »od konca do konca« (E2E – end-to-end). Večina podjetij trdi, da so procesno naravnana, kar pa je seveda daleč od resnice, četudi so pridobila certifikat ISO 900x. Vse organizacije izvajajo poslovne procese, a to samo po sebi še pomeni, da so procesno naravnane.

Jurij Jerele / MonitorPro

V večini organizacij se transformacija v procesno naravnanost izrazi v želji vodstva po »celoviti« prenovi poslovnih procesov, potem ko v organizaciji ugotovijo, da poslujejo neučinkovito, izgubljajo trg in kupce ali da je njihov informacijski sistem zastarel. Zastavljen projekt prenove pa se običajno začne in konča pri popisu procesov (procesni model) ter izbiri orodja za modeliranje poslovnih procesov. Žal vodstvo organizacije na začetku prenove navadno ne poskrbi za vzpostavitev celostnega okvira za prenovo procesov in uvajanje sprememb, zato večina iniciativ za prenovo sčasoma zbledi, zaposleni izvajajo procese na star način, procesni model se ne osvežuje in postane »mrtvo znanje« o procesih.

 

Da bi organizacija postala procesno naravnana, to ne sme biti cilj sam po sebi, ampak morata obstajati realna potreba in želja po tem, da postane prožna, učinkovita in uspešna. Za to je potrebno prehoditi večletno pot in vložiti znatne napore vseh zaposlenih. Mnogokrat pa morajo prilagoditi svoje delovanje tudi poslovni partnerji organizacije. Pri vzpostavitvi procesne naravnanosti ne gre za revolucijo, temveč za evolucijo.

 Z verigo sreče do novih uspehov

Družba Unistar PRO letos praznuje 25. obletnico. Direktor Miran Boštic ve, da upravlja z znanjem in sposobnostmi več kot sto strokovnjakov, zato bo podjetje usmeril na zahtevnejša zahodna in severna tržišča.

Preberi celoten intervju.