Upravljanje varovanja informacij

 

Sistem za upravljanje varovanja informacij (v nadaljevanju SUVI) je rešitev, s katero rešujemo izzive varovanja informacij. Vsebuje različne mehanizme varovanja in upravljanja podatkov, ki vključujejo zagotavljanje razpoložljivosti, celovitosti in zaupnosti informacij. Uvedba visokega standarda informacijske varnosti je namenjena vsem organizacijam, ki uporabljajo notranje in/ali zunanje računalniške sisteme ter shranjujejo zaupne in osebne podatke strank in organizacij, katerih poslovni procesi so dobesedno odvisni od zanesljivega delovanja informacijskih sistemov. Mednje sodijo organizacije, kot so bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, lekarne, banke, podjetja iz panoge informacijskih tehnologij, finančne ustanove in zavarovalnice, šole, univerze, napredna proizvodna podjetja, davčni uradi ter številne druge organizacije in podjetja.

 

Prednosti uvedbe sistema za upravljanje varovanja informacij so očitne:

  • Prepoznavanje in zmanjšanje varnostnih tveganj na želeno raven (ugotovljene grožnje in ocenjena možna škoda lahko preprečijo neuspešno naložbo ali prekinitve poslovanja).

  • Ohranitev konkurenčnih prednosti, dobičkonosnosti poslovanja in ugleda na trgu.

  • Izboljšanje odnosov s poslovnimi partnerji (več zaupanja glede medsebojno izmenjanih informacij).

  • Zagotovilo varnega upravljanja podatkov za uporabnike strankinih storitev.

  • Obvladovanje procesov varovanja informacij.

 

Povezane vsebine: